Frøene skal ligge i bløt i kaldt vann over natten, gjerne blandet med litt klorin for desinfisering av evnt. soppsporer el.lign. (10:1). Etterpå skal de ha en ”vinter” i tett plastpost i kjøleskapet i minimum 5 uker for å få i gang spireevnen. Inne i plastposten skal de ligge i fuktig (ikke vått) materiale.  Fuktet vekstmose/-torv, kjøkkenpapir el.lign. er bra.

Etter 5-6 ukers vinter i kjøleskapet plantes frøene i potter. Jordmassen bør være en blanding av vekstmose/-torv og grov sand eller Perlite. Det er viktig at potten er godt drenert, for Camellia tåler ikke å ha våte ”føtter”. Røttene skal ha luft etter hvert som de vokser, og derfor må frøet ikke graves langt ned i jordmassen. Toppen av frøet skal være akkurat i høyde med jorden.  Frøplantene skal ha en undertemperatur på ca. +20 C for å vokse best, så både kjøkken og bad er gode vokseplasser hvis du ikke har et eget oppvarmet drivhus el.lign.

Når pæleroten er ca. 2,5 cm skal frøene plantes i småpotter. Dersom plantene med tiden skal vokse ute i hagen må pottene være dype slik at pæleroten får vokse fritt uten at den vokser i sirkel.  Hvis plantene derimot skal vokse i urner på terrassen kan pæleroten kuttes slik at de andre røttene får utvikle seg i ”bredden”.

Det er anbefalt at Camellia frøplanter får vokse inne i et par vintre før de plantes ut.  Hardføre Camellia planter foretrekker en romtemperatur på 10-16 grader C gjennom vinteren.  Når plantene er blitt 2-3 år kan de plantes ut. Siden de er vant til pluss-grader fra innekulturen er det anbefalt at plantene ”pakkes inn” i strie eller microfoam gjennom de første 2-3 vintrene ute. Dette er spesielt viktig om våren slik at verken kald, tørr vårvind eller vårfrost tar knekken på dem før de har fått tilpasset seg det nye voksestedet.  Da er det også bra å dekke jorden rundt dem, ca. 5 cm løv, furunåler el.lign.  Det er imidlertid viktig at dette ”dekket” ikke kommer i berøring med selve stammen, for det kan føre til at barken sprekker og gjør planten sårbar for soppangrep og frost.

Etter hvert vil det bli satt opp en erfaringsdatabase på hardføre Camellia i Norge. Håper du vil dele din erfaring med oss etter hvert som du høster den.

Lykke til!