Den 7. juni 2006 ble de første syv Camelliaplantene plantet i Stavanger Botaniske Hage i det som skal bli den første offentlige Camellia hagen i Norge.  De syv plantene var gaver gitt av privatpersoner og organisasjoner.  Vi takker Rogaland Arboret for at de overførte de fire Camellia plantene, de tidligere hadde fått i gave, til den nyetablerte Camellia hagen.  De siste tre plantene var gaver fra Hageselskapet Svithun Hagelag, Den Norske Camellia Forening og Eli Margrete S. Stølsvik.

camellia_sbh1  camellia_sbh2