Det er to typer Camellia for friland:

Camellia japonica: Denne planten blomstrer sent på vinteren/tidlig på våren. Den har store blomster.

Camellia sasanqua: Denne planten blomstrer sent på sommeren/tidlig på høsten. Den har mindre blomster og blader enn Camellia japonica.

Camellia er vintergrønne busker som foretrekker skygge og sur jord. I vårt klima blir de ca 2 meter høye. De vokser i et moderat tempo som vil si at de vokser litt mindre enn 25 cm i året.

Plassering
Når man skal velge hvor man skal plassere Camelliaen, er det to viktige forhold som må tas i betraktning. For det første må de plasseres et sted hvor det er skygge eller halvskygge. Begrepet ”halvskygge” indikerer at Camelliaene kan eksponeres for noe lys, men at direkte sollys, spesielt om sommeren, vil brenne bladene. Plantene bør stå i skygge eller kun få filtrert lys om ettermiddagen. For det andre vil Camelliaer bli skadet av det kalde været om vinteren hvis de ikke blir beskyttet på noen måte. Veldig kald luft vil trekke fuktigheten ut av bladene og tørke dem ut. Selv om de foretrekker å bli plantet mot nord eller vest, må camelliaer beskyttes mot den kalde vintervinden som er i disse områdene. (Se Vinterstell)

Å plante Camellia
Camellia plantes om våren eller tidlig på høsten. Grav et hull som er minst dobbelt så stor i diameter som plantens jordklump. Dybden i hullet skal være slik at en tomme av jordklumpen skal være over jordoverflaten (for å oppnå bedre drenering og for å kompensere for at jorden synker over tid). Fyll på rundt jordklumpen med en blanding av 1/3 god kompostert jord eller torv og 2/3 med jord fra hullet. Pakk jorden forsiktig rundt. Vann godt. Vann den nyplantede Camelliaen annenhver dag de første to ukene.

Gjødsling og beskjæring
Camellia gjødsles om våren etter at blomstringen er ferdig. Spesialgjødsel for surjordsplanter fungerer veldig bra. Camelliaer trenger ikke mye gjødsel og bør ikke gjødsles for mye. Beskjæring er normalt ikke nødvendig da plantene vokser i et moderat tempo. Beskjæring av sunne grener for å forme eller begrense veksten bør gjøres om våren etter at planten er avblomstret. Beskjæring av døde, skadede eller usunne grener kan gjøres kontinuerlig.

Skadedyr
Listen over skadedyr som normalt angriper Camellia er veldig kort. Når det gjelder skadeinsekt er ullus den vanligste. Det er et langt, hvitt, bomullsaktig insekt som sitter på undersiden av bladet og som lever av saft fra planten. Et annet vanlig skadeinsekt hos Camellia er bladlus. Nye blader blir krøllete og deformerte.

Andre planteproblemer
Problemene Camelliaene møter er ikke alltid forbundet med levende organismer. Miljøfaktorer kan også ha en innvirkning. Hvis det fryser skikkelig til (temperaturer som er lave nok til å forårsake frostskade på planten) under blomstringen, kan frosten skade kronbladene. I tillegg kan jernopptaket bli hindret hvis jorden ikke er sur nok (pH overstiger 6,5). Dette kan medføre klorose. Klorose betegnes ved at normalt grønne blader blir gule med grønn farge kun rundt bladets årer. Dette bekjempes ved å tilføre jernsulfat til jorden.

Vinterstell
Camellia som står i åpent terreng må beskyttes om vinteren. Den beste måten å beskytte planten på er å lage en midlertidig barriere rundt den i midten av november. Plasser fire trepinner som er like høye som Camelliaen i fire hjørner rundt planten. Ta sekkestrie rundt pinnene slik at du skjermer hele planten. Fyll det rommet som oppstår innenfor skjermen med løst materiale som tørkede blader eller strå. Dette vil beskytte Camelliaen fra kulden, men allikevel tillate luft å komme gjennom det beskyttende materialet. Fjern ”barrieren” i slutten av februar eller begynnelsen av mars.

Oppsummering om hvordan en skal stelle Camellia i nordlige klimaer
Camelliaer bør plantes på nord- eller vestsiden av en bygning, så sant den beskyttes mot tørking forårsaket av vintervinden. Unngå full sol, spesielt morgensol, om vinteren. Dette kan føre til frostskade. Et overhengende vintergrønt tre som furu er ideelt da det gir skygge om vinteren. Store løvtrær, som eik, kan brukes som en delvis erstatter.

Hvis en planter om høsten anbefales det å beskytte om vinteren de første to årene. Vann godt under vekstsesongen, spesielt hvis det er veldig tørt vær. Camelliaer foretrekker veldrenert, sur jord på lik linje med azaleaer og rhododendron. Ikke plant for dypt! Toppen av jorden i potten skal være enten litt over bakken eller på samme nivå. God kompostert jord som Rhododendronjord eller god kompostert furu bark kan brukes som jordforbedring. Unngå å blande inn torv da denne kombinasjonen ofte blir for kompakt over tid. Camelliaer trenger ikke mye gjødsel. Litt spesialgjødsel for surjordsplanter en gang om våren er tilstrekkelig. Ikke gjødsle etter juni!

Nylig plantede Camelliaer kan trenge beskyttelse mot kaldt vær de første to vintrene. Sortene som blomstrer om våren, er ikke så hardføre og bør beskyttes i flere år for å hindre at blomsterknoppene fryser. Å sette pinner rundt planten og surre sekkestrie rundt dem, samt å legge godt med tørre eikeblader rundt planten kan brukes som beskyttelse mot sol og vind.

Rådyr er veldig glad i Camelliablader! Hvis du har problemer med rådyr, kan det være lurt å gjerde inn planten eller dekke dem med svart netting de første årene.