Medlemsmøtene holdes i Frida Hansens Hus, Hillevåg.

Vi avslutter hvert møte med kaffe m/noko attåt og en liten utlodning.